ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด เราได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าคุณภาพ อีกทั้งยังเพิ่มประเภทการผลิตเพื่อสร้างความหลากหลาย จนเป็นที่ยอมรับ สามารถขยายฐานทางการตลาดไปยังต่างประเทศ และประสบความสำเร็จเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน