ขั้นตอนการบรรจุ ผักกาดดอง

1 ล้างทำความสะอาดผักกาดดองที่ดองมาแล้ว
2 ชั่งอัตรามาตราน้ำหนัก
3 เตรียมบรรจุใส่กระป๋องที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
4 ใส่น้ำผักกาดดอง
5 บรรจุปิดฝาให้สนิทแน่นหนา
6 บรรจุแพ็คลงกล่องลัง
ขั้นตอนการผลิต ผลไม้ในน้ำเชื่อม
1 ล้างผลไม้ให้สะอาด
2 ปอกเปลือกคว้านเมล็ดออก
3 คัดแยก
4 ใส่น้ำเชื่อมผลไม้บรรจุปิดฝากระป๋อง
5 ปิดฝาฆ่าเชื้ออีกรอบ
6 บรรจุลงกล่อง

ขั้นตอนการผลิต ข้าวโพดอ่อน

1 ล้างน้ำสะอาด
2 คัดแยก
3 คัดแยกลำลเลียงใ่กระป๋อง
4 เตรียมบรรจุขั้นตอนใส่น้ำเกลือ
5 เช็คเติมน้ำเกลือลงในกระป๋อง
6 ปิดฝาฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนการผลิต ปลากระป๋อง

1 คัดแยก
2 คว้านใส้ตัดหัว ชำระล้างทำความสะอาด
3 คัดเลือกใส่กระป๋องเตรียมใส่ซอสมะเขือเทศ
4 เตรียมปิดฝาเข้าตู้อบฆ่าเชื้อ
5 อบฆ่าเชื้อ
6 แพ็คลงกล่อง