ผักาดดอง About us-new
ปลากระป๋อง cover-new
ข้าวโพดอ่อน-new
About us ผลไม้-new
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2493 เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กโดย คุณแก้ว รัชตสวรรค์ ภายใต้ชื่อ “ฮั่วเพ้งกงสี” โดยคำว่า “ฮั่วเพ้ง”แปลว่า “สันติภาพ” เพราะเกิดขึ้นมาจากการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนหลายๆคนในการทำธุรกิจร่วมกัน ในช่วงแรกของธุรกิจเริ่มต้นจากการผลิตผักกาดดองบรรจุไห ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก จึงได้มีการนำเทคโนโลยีและ พัฒนาต่อยอดมาเป็นผักกาดกระป๋อง โดยการมุ่งเน้นกระบวนการหมักธรรมชาติเพื่อส่งมอบผักกาดดองที่ได้คุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “นกพิราบ” ที่เป็นตัวแทนของสันติภาพ

ผลิตภัณฑ์ของสันติภาพมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรของประเทศ สินค้าของเรานอกจากผักกาดดอง และปลากระป๋องแล้ว ยังมีสินค้าแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น ผลไม้กระป๋อง และพืชผักตามฤดูกาล ซึ่งสินค้าเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล จนได้รับความนิยมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผักกาดดองรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

มากกว่าคุณภาพสินค้า และบริการ ของบริษัทสันติภาพ เรายังให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เรามีสวัสดิการที่ดี จัดให้มีสถานที่พักผ่อนเล่นกีฬาและจัดกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ นอกจากนี้เรายังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน  การสร้างระบบน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อคืนธรรมชาติสู่สังคม เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้อย่างแท้จริง จนได้รับการยอมรับมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ

กว่า 60 ปี ด้วยใส่ใจในทุกๆด้านของบริษัท สันติภาพ ที่มีต่อทั้งลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร สิ่งนี้เองที่เปรียบเป็นดังหัวใจของการผลิตสินค้า ที่จะคงความเป็นที่สุดแห่งคุณภาพจากเรา สู่คุณ…..

OUR VISION

เป็นองค์กรที่ยั่งยืนในธุรกิจอาหาร โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีเพื่อให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้น

OUR MISSION

1. ผลิตอาหารที่มีรสชาติอร่อย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

2. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า

3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้และมีคุณภาพการดำเนินชีวิตที่ดี

4. บริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ