ตำแหน่งงานว่าง

ขั้นตอนสมัครงาน
1.คลิกอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่สนใจ
2.โหลดไฟล์ใบสมัครงานทำการกรอกรายละเอียดประวัติให้ครบ
3.แนบไฟล์ที่กรอกใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

1.  EXPORT SALES MANANGER

รายละเอียด