ตลาดภายในประเทศ

ตลาดภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราภายใต้แบรนด์นกพิราบ แบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ
– กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักดอง
– กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้
– กลุ่มผลิตภัณฑ์พืชผัก
– กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
โดยหมวดผลิตภัณฑ์ผักดอง ภายใต้แบรนด์นกพิราบ ถือเป็น Product leader ภายในประเทศ
จำหน่ายทั้งในช่องร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าออนไลน์ และอื่น ๆ กว่า 50,000 แห่ง ทั้งประเทศ และช่อง Modern Tradeทั้ง Hypermarket Supermarket Convenience Store กว่า 10,500 สาขาทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์

ผักกาดดองเค็ม/ปรุงรส

ผักกาดดองเค็ม สูตรลดโซเดียม 25%
145 g
ผักกาดดองเค็ม ฮั่วน่ำฉ่าย
145 กรัม
ผักกาดดอง ยำเกี่ยมฉ่าย
145 กรัม
ผักกาดดองเผ็ดหวาน
145 กรัม
ผักกาดดองปรุงรส สูตรซอสกิมจิ
145 กรัม
ผักกาดดองปรุงรส สูตรซอสหม่าล่า
145 กรัม
ผักกาดดองเค็ม สูตรลดโซเดียม 25%
ผักกาดดองเค็ม ฮั่วน่ำฉ่าย
230 กรัม
ผักกาดดองเค็ม ฮั่วน่ำฉ่าย
140 กรัม
ผักกาดดอง ยำเกี่ยมฉ่าย
140 กรัม
ผักกาดดอง เผ็ดหวาน
140 กรัม
ผักกาดดอง ซีเซ็กฉ่าย
140 กรัม
ผักกาดดอง สามรส
140 กรัม
ผักกาดดองเค็ม ฮั่วน่ำฉ่าย (ตรานพิราบคู่)
140 กรัม
ผักกาดดองเค็ม ฮั่วน่ำฉ่าย
1200 กรัม
ผักกาดดองเค็ม หั่นชิ้น (ตรานกพิราบคู่)
1200 กรัม

ผักกาดดองเปรี้ยว

ผักกาดดองเปรี้ยว (คัดพิเศษ)ใจผัก
250 กรัม
ผักกาดดองเปรี้ยว (คัดพิเศษ)หั่นชิ้น
250 กรัม
ผักกาดดองเปรี้ยว
350 กรัม
ผักกาดดองเปรี้ยว ใส่พริก
350 กรัม
ผักกาดดองเปรี้ยวหั่นชิ้น (ตรานกพิราบคู่)
1000 กรัม
ผักกาดดองเปรี้ยวหั่น-ซอย (ตรานกพิราบคู่)
1000 กรัม

ผลไม้ในกระป๋อง

ผลไม้ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 565 กรัม
ผลไม้ลำไยในน้ำเชื่อม 565 กรัม
ผลไม้เงาะในน้ำเชื่อม 565 กรัม
ผลไม้เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 565 กรัม
ผลไม้ลูกตาลในน้ำเชื่อม 565 กรัม
ผลไม้ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 565 กรัม
ผลไม้ลำไยในน้ำเชื่อม 565 กรัม
ผลไม้เงาะในน้ำเชื่อม 565 กรัม
ผลไม้ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 565 กรัม (ตรานกคู่)
ผลไม้ลำไยในน้ำเชื่อม 565 กรัม (ตรานกคู่)
ผลไม้เงาะในน้ำเชื่อม 565 กรัม (ตรานกคู่)

ปลากระป๋อง

ปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศ
155 กรัม
ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ
155 กรัม
ปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศ
155 กรัม (ตรานกพิราบคู่)