มาตรฐานคุณภาพ

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

มุ่งมั่น ผลิตสินค้ามีคุณภาพปลอดภัย

ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นของแท้

พัฒนา  ระบบบริหารอย่างต่อเนื่อง

เพื่อ ความเป็นมาตรฐานสากล

ลูกค้า ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทให้ความสำคัญในแต่ละกระบวนการผลิต โดยความตระหนักในความสำคัญของการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพโรงงาน และการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มาตรฐานสากล

ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างภาคภูมิใจ เรายึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด ความตระหนักที่สำคัญในกระบวนการผลิตของ บริษัทฯ คือกระบวนการตรวจสอบการผลิตในทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพโรงงาน และการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Our Certificate

บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพระดับสากล โดยป้จจุบัน ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่

BRC (Grade A), GHP, HACCP, BSCI, ฮาลาล และ โคเชอร์ (KOSHER)