ตลาดการค้า

แบรนด์นกพิราบ

ผลิตภัณฑ์ บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ได้มีการส่งออกต่างประเทศโซนยุโรป/โซนเอเซีย / โซนอเมริกา /แอฟริกา ส่วนในประเทศก็มีส่งตามร้านค้าชั้นนำต่างๆ ห้างสรรพสินค้า และช่องทางออนไลน์ เรายังมีเว็บ Shop market ที่เป็นของบริษัทโดยตรง