ชื่อสินค้า: ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ตรานกพิราบคู่ 565 กรัม

น้ำหนักสุทธิ:  565 กรัม

น้ำหนักเนื้อ:  215 กรัม

แพ็ค:   กระป๋อง

ขนาด: 

สินค้าเพิ่มเติม