ชื่อสินค้า:ผลไม้เงาะในน้ำเชื่อม ตราพีเจี้ยน 565 กรัม

น้ำหนักสุทธิ:  565 กรัม

น้ำหนักเนื้อ:  230 กรัม

แพ็ค:   กระป๋อง

ขนาด:                  

สินค้าเพิ่มเติม