ชื่อสินค้า: ผักกาดดองเค็ม ฮั่วน่ำฉ่าย 230 กรัม

น้ำหนักสุทธิ:  230 กรัม

น้ำหนักเนื้อ:  150 กรัม

แพ็ค:   กระป๋อง

ขนาด: 

สินค้าเพิ่มเติม