ชื่อสินค้า: ผักกาดดองเค็ม ฮั่วน่ำฉ่าย (ตรานพิราบคู่) 140 กรัม

น้ำหนักสุทธิ:  140 กรัม

น้ำหนักเนื้อ:  กรัม

แพ็ค:   กระป๋อง

ขนาด: 

สินค้าเพิ่มเติม