ชื่อสินค้า: ผักกาดดองเผ็ดหวาน 145 กรัม

น้ำหนักสุทธิ:  145 กรัม

น้ำหนักเนื้อ:  95 กรัม

แพ็ค:   ซอง

ขนาด: 

สินค้าเพิ่มเติม