ชื่อสินค้า: ผักผสมดองเค็ม ซีเซ็กฉ่าย 140 กรัม

น้ำหนักสุทธิ:  140 กรัม

น้ำหนักเนื้อ:  91 กรัม

แพ็ค:   กระป๋อง

ขนาด: 

สินค้าเพิ่มเติม